چه کسی بهترین شمشیر زن است؟

جنگجویی از استادش پرسید: بهترین شمشیرزن کیست؟ استادش پاسخ داد: به دشتکنار صومعه برو. سنگی آنجاست. به آن سنگ توهینکن.

 شاگرد گفت: اما چرا باید این کار را بکنم؟ سنگ پاسخ نمیدهد.

 استاد گفت: خوب با شمشیرت به آن حملهکن.

 شاگرد پاسخ داد: این کار را هم نمی کنم. شمشیرم می شکند. و اگر بادستهایم به آن حمله کنم، انگشتانم زخمی می شوند و هیچ اثری روی سنگ نمی گذارند. مناین را نپرسیدم.من پرسیدم بهترین شمشیرزنکیست؟

 استاد پاسخ داد: بهترین شمشیرزن، به آن سنگ می ماند، بی آن که شمشیرش رااز غلاف بیرون بکشد، نشان می دهد که هیچ کس نمی تواند بر او غلبهکند...

/ 1 نظر / 13 بازدید
مریم

همیشه همینطوره...درخت هرچی بارش بیشتر باشه سر بزیر تره... وقت کردی به من هم سری بزن..خوشحال میشم...