# نکات_آموزنده

بیاموز

وقتی راه رفتن آموختی، دویدن بیاموز و دویدن که آموختی ، پرواز را -------------- راه رفتن بیاموز، زیرا راه هایی که می روی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید