# سرگرمی

جای علامت سوال چه عددی می‌گذارید؟   ۵ = ۱25 = 2125 = 3625 = 4 5 = ؟برای مشاهده جواب پائین ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 16 بازدید

چند تصویر

 تعداد صورت ها هوش شما ٠ - ۵ کودن ۶ - ٧ کم هوش ٨ - ٩ طبیعی ١٠ - ١١ هوشیار ١٢ - ١٣ نابغه  
/ 4 نظر / 15 بازدید