نیمه براتی

نیمه شعبان یعنی  ورود حضرت دوست یعنی لحظه حضور و یعنی روز مراد برای مرید.

مبارک باد این روز میمون بر همه عالم و آدم

از قدیم الایام در باغشاه در نیمه شعبان رسمی بود به نام نیمه براتی به این عنوان مردم در این روز طعامی خوردنی درست می کردند برای فاتحه خوانی اموات خود که رسم پسندیده و خوبی بود و به جهت یادآوری این روز از همین جا درود می فرستم بر روح تمام اموات خصوصا مردان و زنانی که روزگاری در دل دریایی باغشاه سکونت داشتند و قدمهای آهسته ولی سترگ آنان مایه امیدی برای آینده روزگار فرزندشان بود.

خداوندا این افراد در نهایت تنگدستی و به جهت حفظ شرافت و قداست انسانی روزگار غریبی را در این پهنه گذرانیدند و رفتند و از دنیا بجز خستگی کار چیزی عایدشان نشد.پس به خاصان درگاهت قسمت می دهم آخرت آنها را محشور با ائمه و پیامبرانت ساز تا به شایستگی اعمال خویش واقف شوند.

روح بلندتان همیشگی و نیت خیرتان بیمه نوابتان

جهت شادی روح تمام این افراد فاتحه المع الصلوات

فاطمه عینی – قاسم غلامحسین- فاطمه سمیع- محمد نبی سمیع-محمد داوودی-ملک عبدالرضا-خیرالنساءعبدالرضا-سعدی جانی –کبری سلیمانی – عباس شهرضا-مرید دادخدا-گوهرجانی-حسن مراد

/ 0 نظر / 35 بازدید