یاد باد روزگاران یاد باد

روزگاری مقیاس سنجش ارزش متفاوت بود . شبانه ظرف و لباس دیگران را شستن عبادت بود . گریه پنهانی تفاوت بود . ناله مستانه ارزش بود . در خاک و گل غلتیدن لبیک بود ، روی خاردار خوابیدن نمود عزت و شجاعت . . .

پست معنی نداشت ، مقام فقط ایثار بود ، بهتر بودن در عبور زودتر از خاکریز معنی می شد ، برترین ترفیع سختی حمل شهید و مجروح بر شانه بود ، ملاک ارزشیابی جراحت بود و پاداش کار شهادت .

تعداد مردانی بی ادعا سر تسلیم بر قضای الهی فرود آوردند و آنچه رستگاران در نور دنبال می کردند در تاریکی شب یافتند و رفتند .

کمر همت به اقتدای مولای خویش محکم بستند و مردانه رزمیدند و رفتند .

چون شیر بیشه غریدند و لرزه بر خیل مردان قادسیه افکند ند و رفتند .

. . . رفتند تا با رفتن خود راه صعود و آبادانی را برای آیندگان هموار سازند

. . . آری رفتند . . .

سوم خرداد سالروز حماسه و ایثار بر تمام ایثارگران مبارک باد

/ 0 نظر / 11 بازدید