چنز

در اواخر بهار از سالیان قدیم هر چند سال یکبار موجودی بنام " چنز " در اطراف باغشاه سر از خاک بیرون می آورد . این موجود زنده که تا حدودی شباهتی به ملخ دارد در حوالی ساعت 10 تا 2 بعد از ظهر هنگام ورود و تولدش به دنیای ما انسانها است . این موجود که حدود شش تا هشت دست و پا دارد در اندازه ای حدود سه چهار سانتیمتر با قطر تقریبی کمی بزرگتر از یک خودکار بیک با سوراخی که در زمین ایجاد می نماید خود را از دل خاک به بیرون هدایت میکند و عموما در اولین فاصله نزدیک به همان سوراخ خروجی بر روی سنگ یا درخت یا هر چیز دیگری می نشیند و از قسمت پشت کمر خود در پوستش شکافی ایجاد می شود و پس از چند دقیقه از این پوست ابتدایی خارج میشود و چند لحظه ای نیز درنگ می نماید تا بالهای نرم و ریزش بزرگ و محکم شود و حدود نیم ساعتی این عملیات کلا به پایان می رسد و یک " چنز" تازه متولد شده پا در عرصه حیات و چرخه طبیعت می گذارد " چنز نوپوق "

معمولا در یک قطعه زمین تعداد زیادی چنز در طول همین چند ساعت بیرون می آید و در اولین پرواز خود را بر شاخه درختی می رسانند و با صدای جیر جیر آواز حضور در طبیعت سر میدهند .

اما این موجود که نمیتوان دقیقا رسته جانوری آنرا مشخص کرد در قدیم الایام مورد مصرف خوراک انسانی داشت و بچه ها در همین ساعت به محلهای مورد نظر می رفتند و تعداد زیادی از آنها را می گرفتند و بعد از حمل به منزل بالهای آنرا میکندند و در تابه برشته میکردند و میخوردند ضمنا خوراک یا تنقل خوشمزه ای بوده و دارای سه نمونه بود که در اصطلاح محلی " میشی ، گووی ، شتری " اسم گذاری شده بود البته نوع شتری کمیاب و خوش خط و خال بوده و بیشتر برای صدا دادن . سرگرمی استفاده میشد ولی نوع میشی و گووی بیشتر مصرف خوراکی داشت ، ضمنا در این ایام پرندگان خصوصا " چغوکا" نیز با شکار این پرنده نحیف و صرف آن خوراک خوبی داشتند .

و اما شنیده ام این روزها نیز مجددا " چنز " زیادی در باغشاه و اطراف بیرون آمده و سرگرمی برای مردم درست شده . بنا به نقل قدما عمر این پدیده چهل روز می باشد و فقط هوا تغذیه میکند و هیچ چیز دیگری نمیخورد .

میشی آن سفید یا نخودی رنگ متمایل به سبز پسته ای کم رنگ است و گووی در ابتدای تولد قهوه ای کم رنگ و خوش خط و خال منتها بعد از چند دقیقه به مشکی تیره تبدیل رنگ میدهد .

/ 0 نظر / 23 بازدید