خوب الوعده وفا

قاب دوربین هم نمی تواند زیبایی های باغشاه را به خوبی نشان دهد ؛

بعد از پاسخ به سوال مطرح شده در مورد باغشاه بالاخره تعدادی خصوصی و تعدادی در دید دیگران اظهار نظر کردند و پاسخ دادند ، منتهی یک دسته از دوستان به نوعی تدبیر یا زرنگی کرده بودند و بر اساس معلومات و میزان وقوف سایر دوستان نظر آنان را تأیید یا املاء کرده بودند که این خود جای تقدیر دارد ولی از میان نظرات داده شده نظر عیسی و ایمان بهترین توضیح قرین به واقعیت می باشد که انشالله تا دم عید یک خبرایی میشه ،،

شاد و خرسند باشید.

البته بعضی از دوستان هم که نظر این عزیزان را تأیید کردند دور از چشم نمی باشند .

/ 3 نظر / 21 بازدید
ایمان

سلام از مدیریت محترم کمال تشکر را داریم

تم خرمنی

احتمالا جایزه سفر بندر

نازنین

آلیکلنگ چراول نمیکنی سایتابه گندکشیدی برودیگه[خنده]