ماجرای حراجی و طوطی سخنگو

طوطی ای چشم مردی را در یک حراجی به خود گرفت. مرد می خواست که در آن حراجی حتماً برنده شود و طوطی را تصاحب کند.

پس با بالا رفتن قیمت مرد قیمت پیشنهادی اش را بالاتر می برد. در پایان مرد برنده شد.

وقتی داشت پول را پرداخت می کرد، همین طور که در دلش به خودش آفرین می گفت رو به مسئول حراجی کرد و گفت؛ امیدوارم که این طوطی همان طور که معرفی شده سخنگو باشد؟

مدیر حراجی گفت؛ نگران نباش! صد در صد سخنگوست. فکر می کنی تا حالا کی داشت برا بالا بردن قیمت باهات رقابت می کرد؟

/ 0 نظر / 7 بازدید