فال حافظ

می گویند وقتی اشرف افغان به ایران حمله کرد ،پسر عمه خود مگس خان را حاکم شیراز کرد.مگس خان به سر قبر حافظ رفت و تصمیم گرفت آن را خراب کند. به او گفتند دست نگهدار و قبل از اینکار تفالی از دیوان خواجه شیراز بزن و سپس تصمیمت را عملی کن.او هم قبول کرد.

تفالی زد و این بیت آمد:

ای مگس عرضه سیمرغ نه جولانگه تست

                                     عرض خود می بری و زحمت ما می داری.

 

مگس خان مات و متحیر شد و از آن جواب دندان شکن لب خود را گزید و سر به زیر انداخت.

/ 0 نظر / 12 بازدید