افراد شب زنده دار خلاق ترین افراد هستند

افرادی که شب ها تا دیر وقت بیدارند و کارهای خود را انجام  می  دهند ، خلاق ترین افزاد هستند. محققان ایتالیایی برای اثبات این موضوع ، 120 (صدو بیست ) فرد را در ساعت های متفاوتی مورد بررسی قرار دادند .طی برنامه ای مشخص  ، قدرت انعطاف پذیری و سرعت  عمل و ابتکار عمل آنها را مورد ارزیابی قرار داده شد. افراد شب زنده دار در موقعیت های غیر معمول خود  را در وضعیت  بهتری  حس می کنند و افکار خلاقی بروز می دهند.افرادی که شب ها تا دیرقت  بیدارند  و صبح ها به سختی  بلند می شوند.توانایی بالایی در انجام کارها دارند و بر عکس  گروه دیگری بودند که صبح ها خلاق هستند به آنها Lerchen   یا چکاوک می گویند .اما به طور کل افراد کمی  به گروه دوم  تعلق دارند.

/ 0 نظر / 21 بازدید