باغشاه

زادگاه من باغشاه

جامی
ساعت ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٥/۱٤  کلمات کلیدی: طنز

شاعری نادان و ساده لوح که ابیاتی نا موزون بر یکدیگر می بست، به اصرار از جامی درخواست که منشور نامه ای در باب شعر او بنویسد و او را به روح عزیزان سوگند داد.

جامی برای مراعات خاطر او چنین نوشت: ((... پایه ی شعرش از آن بلندتر است که در تنگنای وزن گنجد،یا کسی تواند آن را به میزان طبع سنجد.خداوند از لغزش های او و من و هرکس که بدون تأمل چیزی گوید،درگذرد))


 
 
 
 

Jamasebi.blogfa.com