باغشاه

زادگاه من باغشاه

یاد باد روزگاران یاد باد
ساعت ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٢/۸  کلمات کلیدی: باغشاه

این روزها باغشاه بعلت بارندگیهای فروردین ماه رنگ و بوی دیگری گرفته است و نشاط و شادابی بر روحیه درختان آشکار گردیده ، غلاتی که به امید آبی مختصر کشت شده بود با حجمه باران مواجه و سیرآب گردیده اند و سر از زمین برداشته و با خداوند ذکر و تسبیح گویند ، رنگ و بوی مردم آبادی نیز به پیروی از طبیعت اطراف شادابی را تجربه می کند و همه شاکر درگاه خداوند و امیدوار به اراده فضل خداوندیش می باشند .

خدایا چنان کن سرانجام کار      توخشنود باشی و ما رستگار


 
 
 
 

Jamasebi.blogfa.com