باغشاه

زادگاه من باغشاه

کس دیگر آن بالا نیست ؟
ساعت ۸:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٢/٢٦  کلمات کلیدی: طنز

روزی مردی هنگام کوه نوردی پایش لغزید ، ولی خوشبختانه توانست به شاخه ای بچسبد و خود را نگه دارد همچنان که شاخه را محکم گرفته بود ، نگاهی به زیر پایش ، به دره ای به عمق 500 متر کرد 
نگاهی به بالا انداخت و حساب کرد تا بالا ی کوه فقط 10 متر فاصله است .نفس زنان فریاد زد :
«کمک ، کمک ! کسی آن بالا نیست ؟ کمک ! » 
غرشی به گوش رسید : « من اینجا هستم ، اگر من را باور کنی نجاتت می دهم .» مرد فریاد کنان گفت : « باور می کنم ! تو را باور می کنم ! »
صدا گفت : « اگر من را قبول داری شاخه را رها کن تا تو را نجات دهم .» جوان به شنیدن آنچه صدا گفته بود دوباره به زیر پای خود نگریست و به دیدن آن دره ژرف ، دوباره بالا را نگاه کرد و فریاد زد :
« کس دیگری آن بالا نیست ! ؟ »


 
 
 
 

Jamasebi.blogfa.com